REFERENCE

Naši stalni komitenti su :

-Večernje novosti
-Kreativni centar
-Izdavačka kuća „EVRO“
-Izdavačko preduzeće „Klett“
-Intersistem
-Dina dizajn
-Lok medija
-Una press
-Soko Štark
-Navip
-Telefonija