ŠTAMPARIJA

Raspolažemo sa sledećim mašinskim parkom:
1. Ofset četvrorobojna tabačna štamparska mašina ROLAND RECORD format B1(70 x 100cm)
2. Ofset četvorobojna tabačna štamparska mašina ROLAND RECORD format B1 (70 x 100 cm)
3. Ofset jednobojna tabačna štamparska mašina ROLAND RECORD format C1 (65 x 96 cm)


DORADA:
1. Nož za sečenje hartije sa uređajem za programiranje proizvođač PERFEKTA SYPA 132.
2. 3 Falc mašine od maximalnog formata B1 do A2 sa mogućnošću savijanja na tri prevoja proizvođač MBO
3. Kompletna maišnska linija za povezivanje brošura klamerom kroz prevoj proizvođač POLIGRAF sa instalisanih 5 radnih stanica. Na ovakvoj mašini je instaliran i sistem za obrezivanje tako da izlazi gotov proizvod, spreman za pakovanje.
4. Mašina za pakovanje sa plastičnom trakom proizvođač AMPAG.
5. Mašina za plastifikaciju formata B2
6. Mašina za šivenje tabaka Muller Martini
7. Mašina za topli povez
8. Trorezač